skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

Ar ko atsķiras darba līgums no uzņēmuma līguma

Ar ko darba līgums atšķiras no uzņēmuma līguma? Praksē nereti nākas saskarties ar situācijām, ka līgums ir nosaukts par darba līgumu, bet faktiski tam ir uzņēmuma līguma pazīmes.   Darba…

Darbs attālināti

Kas tas ir  attālinātais darbs jeb Attālinātā darba jēdziens? Darba devējam un nodarbinātajam ir tiesības vienoties par darba izpildes vietu – tā var būt uzņēmuma teritorijā vai arī citā vietā,…

Meditācija stresa uzveikšanai

Darbs birojā paņem daudz mūsu enerģijas, dzīvesprieka, veselības . Birojā strādājošajiem rodas  īpašas veselības problēmas – pārpūlētas acis, muguras problēmas,  plaukstas pamatnes , sēžas nerva iekaisumi , ko nepieļaujot nepieciešamas…

Norēķini ar pircēju tirdziņos

Pēc Corona19 vīrusa striktajiem noteikumiem  beidzot aktivizējoties neliela apjoma tirdzniecībai gadatirgos un dažādos saviesīgos pasākumos, aktuāls arvien ir jautājums , kā paspēt vienlaicīgi ātri un kvalitatīvi pircējam izrādīt , izstāstīt…

Pašnodarbināto grāmatvedības uzskaite

Jau  no  2018. gada 1. janvāra spēkā esošā nodokļu reforma  nosaka   sekojošu  pašnodarbinātās personas   ienākumu uzskaites, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksu aprēķināšanas kārtību. Mazāks iedzīvotāju ienākuma…

Skolēnu vasaras darbs

Arvien vairāk nepilngadīgo un vēl skolas vecuma jauniešu vasaras periodā izvēlas papildus piepelnīties savām vajadzībām  un apgūt kādas praktiskas darba dzīvei nepieciešamas iemaņas. Tādēļ vecākiem allaž ir kas jautājams par …

Kas var reģistrēties patentmaksājumiem?

Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par fiziskās personas saimniecisko darbību. Maksātājs iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas…

Dabas resursu nodoklis

Saskaņā ar  15.12.2005. Dabas resursu nodokļa likuma 3. pantu dabas resursu nodokļa maksātājs ir persona, kas pirmā Latvijas teritorijā: realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā , kā arī pircēja…

PVN izmaiņas

Nodokļu reformas ietvaros ar 2018.gada 1.janvāri stājas spēkā būtiskas izmaiņas vairākos nodokļu normatīvajos aktos, tajā skaitā arī Pievienotās vērtības nodokļu likumā. Tajā veiktās izmaiņas nosaka zemāku slieksni, sākot no kura obligāti…

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

Plānotas vēl  jaunas izmaiņas!!! Kas ir mikrouzņēmums un kas ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli Tiesības kļūt par mikrouzņēmumu ir: individuālajam komersantam; individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai; fiziskajai personai,…

×Close search
Meklēt