skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem

Plānotas vēl  jaunas izmaiņas!!!

Kas ir mikrouzņēmums un kas ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli

Tiesības kļūt par mikrouzņēmumu ir:

 • individuālajam komersantam;
 • individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai;
 • fiziskajai personai, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja;
 • sabiedrībai ar ierobežotu atbildību.

Tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir, ja ir atbilstība šādiem kritērijiem:

 • saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz 100 000 EUR;
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki ir tikai fiziskās personas;
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
 • mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem (darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus);
 • mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepārsniedz 720 EUR mēnesī;
 • nodokļa maksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) nav personālsabiedrības biedrs.

Mikrouzņēmums ir tiesīgs iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ja ir rakstveidā vienojies ar visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu. Šo vienošanos kā atsevišķu noteikumu var ietvert darba līgumā.

Kas ir mikrouzņēmumu nodoklis

Mikrouzņēmumu nodoklis ir vienots nodokļa maksājums, kas ietver šādus nodokļus:

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem;
 • uzņēmumu ienākuma nodokli, ja mikrouzņēmums atbilst uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja pazīmēm;
 • mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs aprēķina un maksā mikrouzņēmumu nodokli, nevis atsevišķi aprēķina un maksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, riska nodevu, kā arī neveic obligātās iemaksas.

 • Sākot ar 2017.gadu, mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam:

– līdz 7000 EUR ir 12 procenti;

–  no 7000,01 līdz 100 000 EUR ir 15%.

 

Kā tiek reģistrēti mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt:

 • vienlaikus ar reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai;
 • fiziskā persona vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskās darbības veicēja statusā, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai;
 • individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā pieteikumu.

Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai pēc informācijas saņemšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem kritērijiem.

Mikrouzņēmumu nodokļa objekts un piemērojamā likme

Mikrouzņēmumu nodokļa objekts ir mikrouzņēmuma apgrozījums.

Mikrouzņēmumu nodokļa likme mikrouzņēmuma apgrozījumam 2017. gadā  ir 12 % un 15%.

Ja mikrouzņēmumam taksācijas periodā (kalendāra gadā) nav bijis apgrozījums vai aprēķinātā mikrouzņēmumu nodokļa summa nepārsniedz 50 EUR, mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs iemaksā budžetā mikrouzņēmumu nodokli 50 EUR apmērā .

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarēšana un maksāšana

Mikrouzņēmums mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Mikrouzņēmums iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Informācija izvietota izmantojot  VID informatīvos materiālus.

×Close search
Meklēt