skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

VSAOI iemaksas ārzemēs

Vai zināji, ka strādājot dažādās ES dalībvalstīs vienlaicīgi, sociālās apdrošināšanas iemaksas ir jāveic tikai vienā valstī???
Ja sociālās apdrošināšanas iemaksas (VSAOI) veicamas Latvijā, tad darbiniekam dodoties strādāt uz citu ES valsti ir jābūt uz rokas VSAA izsniegtam A1 sertifikātam, ja ārpus ES E101 forma, bet darba nosūtījuma paredzamais ilgums nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.
Sociālās iemaksas ir svarīgs mūsu sociālā nodrošinājuma spilvens savā mītnes valstī  – slimības, maternitātes, bezdarba, pensijas, bet ne tikai gadījumos kas dažreiz mūs skar ātrāk nekā esam tam pilnībā sagatavojušies.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra: Par VSAA izdotu sertifikātu īslaicīgam darbam ārzemēs

Darbinieku nosūtīšanai īslaicīgam darbam uz citu ES dalībvalsti nepieciešams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) izsniegts A1 sertifikāts, kurš apliecina, ka darbinieks ir sociāli apdrošināts Latvijā. Šis sertifikāts atbrīvo darba devēju no darbinieku reģistrēšanas citas dalībvalsts sociālās drošības shēmā un sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas šajā dalībvalstī. Ja nav sertifikāta, darbiniekam var rasties problēmas ar darba sākšanu attiecīgajā valstī. Nenokārtotas formalitātes var radīt problēmas darba devējiem, kas darbinieku nosūtījušas darba veikšanai, jo nāksies maksāt par darbinieka sociālās apdrošināšanas iemaksas  ne tikai Latvijā, bet arī tajā valstī, uz kuru darbinieks devies strādāt.

Par to, ka ir nepieciešams šāds dokuments, kas apliecina, kuras valsts sociālās drošības tiesību akti ir piemērojami, darbinieki vai darba devēji  nereti uzzina tikai tad, kad šādu dokumentu pieprasa ārvalstu iestāde. Bieži vien šiem uzņēmumiem citas dalībvalsts nodokļu administrācija pieprasa veikt sociālos maksājumus par nosūtītajiem darbiniekiem, kaut gan darba devējs par šīm personām jau ir veicis sociālās iemaksas Latvijā. Līdz ar to darba devēji sāk meklēt vajadzīgo sertifikātu tikai pēc darbinieka nosūtīšanas, tā kavējot arī darba sākšanu.

 

Kādas formalitātes darba devējiem jākārto, nosūtot savus darbiniekus pakalpojumu sniegšanai uz kādu citu dalībvalsti? Kurā valstī ir jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas?

Kopš 2010.gada 1.maija sociālās drošības jomā ir spēkā ES regula Nr.883/2004 “Par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu”. Regulas pamatprincips ir sociālo garantiju saglabāšana tiem, kas pārvietojas no vienas ES dalībvalsts uz citu, lai strādātu vai meklētu darbu. Regula paredz, ka persona, kuru darba devējs ir nosūtījis uz citu dalībvalsti veikt īslaicīgu darbu (līdz 24 mēnešiem) minētā darba devēja uzdevumā, arī turpmāk ir pakļauta tās dalībvalsts tiesību aktiem, no kuras tā ir nosūtīta veikt īslaicīgu darbu citā dalībvalstī. Līdzīgi nosacījumi attiecas arī uz pašnodarbinātām personām.

Tātad, ja kāds Latvijas darba devējs nosūta savu darbinieku uz citu ES dalībvalsti veikt īslaicīgu darbu savā labā, darbinieks paliek sociāli apdrošināts Latvijā un darba devējs par šo darbinieku turpina veikt sociālās apdrošināšanas iemaksas Latvijā. Apliecinājums tam, kuras valsts tiesību akti attiecas uz konkrēto darba ņēmēju, ir A1 sertifikāts “Sertifikāts par sociālā nodrošinājuma tiesību aktiem, kas piemērojami sertifikāta saņēmējam”. Šo sertifikātu Latvijā izsniedz VSAA.

Darba devējiem jau pirms darbinieku nosūtīšanas ir jāpieprasa VSAA A1 sertifikāts, kurš apliecina, ka darbinieks ir reģistrēts kā sociāli apdrošināta persona Latvijā un sociālās apdrošināšanas iemaksas, strādājot citā dalībvalstī, ir jāturpina veikt Latvijā. Faktiski šis sertifikāts atbrīvo darba devēju no darbinieku reģistrēšanas citas dalībvalsts sociālās drošības sistēmā un sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas šajā dalībvalstī. Sertifikāts ir jāuzrāda nodarbinātības valsts kompetentajai iestādei, ja attiecīgā iestāde to pieprasa darba veikšanai Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā vai Šveicē, nepieciešamas cits – E101 sertifikāts “Apliecība par piemērojamiem tiesību aktiem”. Ja netiks uzrādīts sertifikāts, citas dalībvalsts nodokļu administrācija darba devējiem var pieprasīt veikt obligātos sociālos maksājumus par šajā dalībvalstī nodarbinātajām (nosūtītajām) personām.

Kritēriji, kas tiek ņemti vērā, nosakot tiesības uz A1 sertifikātu

• Darbiniekam pirms nosūtīšanas ir jābūt sociāli apdrošinātam Latvijā vismaz vienu mēnesi.

• Darbs citā dalībvalstī tiek veikts tā uzņēmuma labā, kas darbinieku nosūta; visu nosūtījuma periodu starp uzņēmumu, kas nosūta darbinieku, un nosūtīto darbinieku ir jābūt tiešām darba attiecībām.

• Darbinieks darbu citā dalībvalstī veic īslaicīgi, un nosūtījuma paredzamais ilgums nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus, turklāt attiecīgais darbinieks nedrīkst tikt nosūtīts, lai aizstātu citu nosūtīto personu.

• Uzņēmumam, kas nosūta darbinieku, būtiska saimnieciskās darbības daļa ir jāveic Latvijā, nevis tikai tajā dalībvalstī, kurp darbinieks ir norīkots.

•Kā nosaka  ES regula 883/2004 16. pants, tad  vienošanās pamatā, kurā valstī tiks maksātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas  jābūt darbinieku interesēm un labumam.

Plašāka informācija  www.vsaa.lv

×Close search
Meklēt