skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

Mūsdienās arvien populārāka kļūst ārpakalpojumu izmantošana dažādās uzņēmējdarbības jomās. Uzņēmumi cenšas dažādus darbus nodot ārpakalpojumu sniedzējiem, jo bieži vien tas ir izdevīgi abām pusēm. Pakalpojumu sniedzējiem tas dod iespēju specializēties savā darbības jomā, bet pasūtītājiem nav nepieciešams ieguldīt papildu resursus ar tiešo darbību nesaistītās nozarēs. Šajā ziņā grāmatvedības uzskaite ir īpaši piemērota ārpakalpojumu sadarbības formai.

Mēdz uzskatīt, ka nododot grāmatvedības kārtošanu citu uzņēmumu rokās, Klients samazina kontroli pār uzņēmumu. Mēs vēlētos Jums pierādīt, ka uzticot grāmatvedības darbus mūsu grāmatvedības apkalpošanas birojam, Jūs sekmīgi varēsiet kontrolēt un vadīt savu uzņēmumu. Aktīvi sadarbojoties, mēs informēsim Jūs par Jūsu uzņēmējdarbības tendencēm, cik bieži vien Jums tas būs nepieciešams.

Grāmatvedības kā ārpakalpojuma priekšrocības mēs uzskatām:
  • mazāk algotu darbinieku
  • samazināsies Jūsu VSAOI uc. nodokļu maksājumi par darba ņēmējiem,
  • nebūs rūpes par grāmatveža profesionālo kvalifikāciju,
  • nav jānodrošina grāmatveža darba vietas iekārtošana, aprīkošama. programmatūras iegāde,
  • nav jāraizējas par darbinieka slimības, prombūtnes laikā viņa neveiktajiem darba pienākumiem,
  • Jums būs vairāk laika, ko veltīt sava biznesa attīstībai,
  • savlaicīgi grāmatvedības pakalpojumi,
  • profesionālas nodokļu konsultācijas.
Dati

Šie no ASV biznesa periodikas pārpublicētie  dati uzskatāmi parāda, kā mainās uzņēmuma administratīvās izmaksas ( pie kurām uzņēmumā var pieskaitīt arī grāmatvedības izmaksas).   Ja uzņēmums pats veic grāmatvedības kārtošanu (without outsourcing – bez ārpakalpojuma) administratīvās izmaksas var sasniegt pat 60% no uzņēmuma kopējām izmaksām! Savukārt grāmatvedības kārtošanu uzticot ārpakalpojuma sniedzējam ( with outsourcing) uzņēmuma administratīvās izmaksas var tikt samazinātas līdz pat 10 %, bet pārējos finanšu resursus novirzīt citu uzņēmumam svarīgu jautājumu risināšanai!         Ir vērts apdomāt, vai ne?

×Close search
Meklēt