skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

Dabas resursu nodoklis

Saskaņā ar  15.12.2005. Dabas resursu nodokļa likuma 3. pantu dabas resursu nodokļa maksātājs ir persona, kas pirmā Latvijas teritorijā:

  • realizē videi kaitīgas preces vai preces iepakojumā , kā arī pircēja ērtības vai reklāmas noformējuma dēļ iepakotām  vai neiepakotām precēm  pievieno iepakojumu,
  • savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto Latvijā ievestas videi kaitīgas preces vai ārpus Latvijas iepakojumā  iegādātas preces;
  • sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja,
  • Latvijas Republikas teritorijā sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus. Ikvienam komersantam, kas ieved Latvijā iepakotas preces vai videi kaitīgas preces ( tās var būt elektriskas  un elektroniskas iekārtas,  sūkņi, baterijas, akumulatori, riepas, eļļas , eļļu filtri utml.) savas saimnieciskās darbības  nodrošināšanai vai tālākai realizācijai , ir saistošs dabas resursu nodoklis. Tomēr pastāv izvēle – maksāt dabas resursu nodokli vai saņemt atbrīvojumu  no nodokļa samaksas un to maksāt kā apsaimniekošanas maksu  izlietoto dabas resursu apsaimniekošanas uzņēmumam.

2018. gada aprīlī.

×Close search
Meklēt