Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779 Rakstiet: info@daggra.lv

Pašnodarbināto grāmatvedības uzskaite

Nodokļu reformas ietvaros ar 2018.gada 1.janvāri mainīsies nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas kārtība pašnodarbinātajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem. Galvenās izmaiņas attiecas uz ienākuma aprēķināšanu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmēm un uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Ieskatam  galvenajās atšķirības starp līdzšinējo  kārtību un to kārtību, kas ir spēkā ar 2018.gada 1.janvāri.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

2017.gadā 2018.gadā
1. Ienākumu, no kura ir jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, aprēķina, no visiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem atņemot ar to gūšanu saistītos izdevumus. Izdevumos var iekļaut visus ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus. 1. Ienākumu, no kura jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, aprēķina, no visiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem atņemot ar to gūšanu saistītos izdevumus. Izdevumus var iekļaut tādā apmērā, kas nepārsniedz 80% no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.
2. Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina par pamatlīdzekli, kura vērtība ir lielāka par 427 eiro. ! Šis ierobežojums neattiecas uz pirmajiem diviem saimnieciskās darbības gadiem, kā arī uz to gadu, kurā tiek izbeigta saimnieciskā darbība.
3. Nodokļa likme ir 23 %. Ir vairāki izdevumi, kurus saimnieciskās darbības izdevumos var iekļaut pilnā apmērā:
– darba algas un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
4.Reizē ar gada ienākumu deklarāciju iesniedz avansa maksājumu aprēķinu. – nekustamā īpašuma nodokli;
– pamatlīdzekļu nolietojumu;
– kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.
2. Pamatlīdzekļu nolietojumu aprēķina par pamatlīdzekli, kura vērtība ir lielāka par 1000 eiro.
3. Ieviests progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
– ienākumam līdz 20 004 eiro – 20 %;
– ienākumam no 20 004 eiro līdz 55 000 eiro – 23 %;
– ienākuma daļai, kas pārsniedz 55 000 eiro, – 31,4 %.
Piemēram, ja ienākums ir 57 000 eiro, tad:
– daļai līdz 20 004 eiro likme ir 20 %;
– daļai no 20 004 eiro līdz 55 000 eiro likme ir 23 %;
– atlikušajiem 2000 eiro likme ir 31,4 %.
4. Pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienests Elektroniskās deklarēšanas sistēmā automātiski izveido avansa aprēķinu. Jūs saņemsiet informatīvu paziņojumu no Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas par avansa maksājumu summām un datumiem pēc gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas.
Ja ienākumu apmērs mainās, Jums būs tiesības iesniegt avansa maksājuma precizējumu tāpat kā līdz šim.
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
2017.gadā 2018.gadā
1. Obligātās iemaksas veic par to mēnesi, kurā ienākumi no saimnieciskās darbības  sasniedz 380 eiro. Iemaksas veic no brīvi izvēlēta obligāto iemaksu objekta, kas nedrīkst būt mazāks par 380 eiro mēnesī. 1.Ja ienākumi mēnesī sasniedz 430 eiro, obligātās iemaksas veic līdzšinējā kārtībā no brīvi izvēlēta obligāto iemaksu objekta, kurš nedrīkst būt mazāks par 430 eiro mēnesī.
Papildus veic iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.
Ja ienākumi mēnesī ir mazāki par 430 eiro, obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā veic no faktiskajiem ienākumiem.
2. Likme – vispārējā gadījumā 31,13 %; pensijas vecumu sasniegušajām personām 29,25 %, nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem 26,38 %.

 

Lai pašnodarbinātās personas vienkāršā ieraksta sistēmā ( pēc kases principa – ir nauda , ir  ieņēmums, samaksāti  rēķini – ir izdevums) kārtotu pašas savu grāmatvedību un aprēķinātu maksājamos nodokļu,  ik mēnesi tai jāaizpilda  saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls (1)

Par žurnāla aizpildi vairāk var lasīt metodiskajā materiālā, kā aizpildāms saimnieciskās darbības uzskaites žurnāls.

 

Raksts sagatavots saskaņā ar vid.gov.lv sniegto  informāciju.

Meklēt