skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

Pašnodarbināto grāmatvedības uzskaite

Jau  no  2018. gada 1. janvāra spēkā esošā nodokļu reforma  nosaka   sekojošu  pašnodarbinātās personas   ienākumu uzskaites, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksu aprēķināšanas kārtību.

Mazāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Ieviestas trīs atšķirīgas likmes iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai:   Tas nozīmē, ka

  • gada ienākumiem līdz 20 004 euro tiks piemērota 20 % iedzīvotāju ienākuma likme;
  • ienākumiem no 20 004 euro līdz 55 000 euro tiks piemērota 23 % likme,
  • tikai tai ienākumu daļai, kas pārsniegs 55 000 euro tiks piemērota 31,4 % likme jeb progresīvais ienākuma nodoklis.

Lai aprēķinātu ienākumu, no kura jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodokli, no visiem ieņēmumiem ir jāatņem ar to gūšanu saistītie izdevumi. Izdevumus var atņemt tādā apmērā, lai tie nepārsniedz 80 % no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Taču ir vairāki izdevumu veidi, kurus izdevumos joprojām varēs iekļaut pilnā apmērā:

  • darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,
  • nekustamā īpašuma nodokli, pamatlīdzekļu nolietojumu,
  • kā arī kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.

Minētais 80 % ierobežojums neattiecas arī uz pirmajiem diviem saimnieciskās darbības gadiem, kā arī uz to gadu, kurā tiek izbeigta saimnieciskā darbība. Tajos izdevumus joprojām varēs iekļaut pilnā apmērā.

Ir noteikts summas palielinājums, no kuras jāaprēķina pamatlīdzekļa nolietojumu –427 euro vietā no 2018.gada pamatlīdzekļa nolietojumu ir jāaprēķina pamatlīdzeklim, kura iegādes vērtība ir lielāka par 1000 euro.


Avansa aprēķins iedzīvotāju ienākuma nodoklim  aprēķinās automātiski

Pēc tam, kad saimnieciskās darbības veicējs būs iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, avansa aprēķins Elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiks izveidots automātiski. Saimnieciskās darbības veicējam tikai jāpārliecinās par tajā norādītās informācijas patiesumu un gadījumos, ja ienākumu apmērs mainīsies, saimnieciskās darbības veicējs tāpat kā līdz šim varēs iesniegt avansa maksājuma precizējumu.


Valsts  sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

Obligātās sociālās iemaksas būs jāveic par katru mēnesi, kurā ienākumi no saimnieciskās darbības sasniedz 430 euro (2020. gadā valstī noteiktās minimālās algas apmērā). Tāpat kā līdz šim iemaksas jāveic no brīvi izvēlētas nopelnītās ienākumu daļas, taču ne mazākas kā no 430 euro.

Tāpat jāveic iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā no ienākumu daļas, kas nav mazāka par starpību, kas rodas, no faktiskajiem ienākumiem atņemot ienākumu daļu, no kuras sociālās iemaksas veiktas līdzšinējā kārtībā.

Gadījumā, ja ienākumi mēnesī ir mazāki par 430 euro, tad sociālās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā veic tikai no faktiskajiem ienākumiem.

Piemēram, ja saimnieciskās darbības veicēja ienākumi mēnesī ir 100 euro, tad obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai būs 5 euro.

Obligātās iemaksas un iemaksas pensiju apdrošināšanai var neveikt, ja ienākumi, rēķinot no gada sākuma, ir mazāki par 50 euro.

Īpaša kārtība ir paredzēta sociālo iemaksu veikšanai pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā no lauksaimnieciskās ražošanas ienākuma. Lauksaimniekiem būs jāaprēķina un jāveic sociālās iemaksas 5 % apmērā pensiju apdrošināšanai tikai vienu reizi par gadu līdz nākamā gada 15.aprīlim.

Tāpat īpaša kārtība ir paredzēta sociālo iemaksu veikšanai pensiju apdrošināšanai 5 % apmērā ienākumam no autoratlīdzības, jo šo maksājumu ir pienākums veikt autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem.

VSAOI likme – vispārējā gadījumā 32,15 %; pensijas vecumu sasniegušajām personām 30,34 %, nekustamā īpašuma apsaimniekotājiem 27,27 %.

Lai pašnodarbinātās personas vienkāršā ieraksta sistēmā ( pēc kases principa – ir saņemta nauda , tad ir  ieņēmums, ir samaksāti  rēķini – tad ir izdevums) kārtotu pašas savu grāmatvedību un aprēķinātu maksājamos nodokļu,  ik mēnesi tai jāaizpilda  saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls (1)

Par žurnāla aizpildi vairāk var lasīt metodiskajā materiālā, kā aizpildāms saimnieciskās darbības uzskaites žurnāls.

Raksts sagatavots saskaņā ar vid.gov.lv sniegto  informāciju.

!!!!Iespēja  ONLINE režīmā esoša konsultācija par  savas saimnieciskās darbības  uzskaites žurnāla aizpildīšanu.

 

 

×Close search
Meklēt