skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

Vismaz 10 iemesli, kādēļ reģistrēties par pašnodarbināto!

„Esiet pacietīgi!  Visas lietas, pirms kļūst viegli veicamas, ir grūti veicamas! 

Ja esat veicis kādus darījumus un neesat pārliecināts, vai VID to klasificē par saimniecisko darbību un vai Jums jāreģistrējas kā nodokļu maksātājam?

Atbilde: Par fiziskās personas saimniecisko darbību uzskata jebkuru darbību, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.  Fiziskās personas darbību kvalificē kā saimniecisko darbību, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

1) darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados;
2) ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma atsavināšanas (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu);
3) darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

IR vismaz 10 iemesli, lai reģistrētos par pašnodarbināto :                                        

1.Iespēja legāli noformēt savus ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

2.Sociālās garantijas, kā algotam darbiniekam. Izņemot bezdarbnieka pabalstu.

3.Var  sadarboties ar  juridiskām personām, jo tās visas maksas veic oficiāli.

4.Iespēja slēgt līgumu ar pasūtītāju, kas dod papildus garantiju, ka saņemsiet samaksu par savu preci vai sniegto pakalpojumu.

5.Lielākas iespējas iegūt kredītu bankā, jo ir oficiāli deklarēti, regulāri ienākumi, ko var apliecināt ar attiecīgu dokumentu no VID.

6.Neprofesionālim saprotama grāmatvedība, jo iespējams to kārtot pēc vienkāršā ieraksta (kases) principa.

7.VSAOI pilnā apmērā jeb 32.15 % (2018.gadā)  ir obligāti jāmaksā tikai par tiem mēnešiem, kuros ienākumi (ieņēmumi mīnus izdevumi) sasnieguši 430.00 eur. (jeb  LR noteikto minimālo algu valstī)

8.Pats vari izvēlēties no kādas summas maksāt VSAOI, sākot ar 138.25 eur mēnesī  (430.eur*32.15% ), pat tad, ja ienākumi ir lielāki par 430.eur. Līdz pat 40 000 eur, kad jāstājas uzskaitē PVN maksātāju reģistrā. Ja mēneša ienākumi ir mazāki par 430. eur, tad jebkurā gadījumā  VSAOI pensiju apdrošināšanai  jāveic 5 % apmērā no faktiskajiem ienākumiem.  Ja  ikmēneša pašnodarbinātās personas  ienākumi  ir  lielāki par 430. eur, tad  VSAOI iemaksu aprēķins paliek  430. eur ienākumam  piemērojot likmi 32.15% un papildus veic (VSAOI)  tieši  iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā no brīvi izraudzītā obligāto iemaksu objekta un faktisko ienākumu starpības.

9.Vienkāršs un lēts reģistrācijas process – nav dibināšanas līgums, statūti, notariāli apstiprināti paraksti u.c. papīri, kā arī nav nepieciešams sākuma kapitāls vai pamatlīdzekļi kā reģistrējot kapitālsabiedrību.

10.Nav nepieciešams kases aparāts , pietiek ar VID reģistrētām kvītīm vai pārskaitījumu, kas pamatots ar rēķinu.

Informācijas sagatavota saskaņā ar VID mājas lapu.

2018. gada jūnijā.

×Close search
Meklēt