skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

SIA ? PAŠNODARBINĀTAIS ? ko izvēlēties esošajā situācijā?

Ja esat  nokļuvuši  situācijā, kad  ir vēlme vai vajadzība uzsākt kādu biznesu vai saimniecisko  darbību un rodas pamatoti jautājumi, ar ko sākt? Vai man  ir vai nav jāreģistrē  saimnieciskā darbību? Kā un kur reģistrēties? Kāds  man būtu pēc iespējas labākais, piemērotākais  risinājums?  Kādi nodokļi būs jāmaksā? Kurus varu nemaksāt? Aicinu Jūs   kopīgi  aplūkot šos pamatjautājumus.

Par fiziskās personas saimniecisko darbību uzskata jebkuru darbību, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji

Saimnieciskās darbības kritēriji:

Fiziskās personas darbību uzskata par saimniecisko darbību, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados;
  • ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk eiro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu) atsavināšanas;
  • darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Protams, katrs gadījums var būt atsevišķs, kā tāds tas arī uzlūkojams, bet turpināsim tālāk noskaidrot, kādu nodokļu maksāšanas veidu Jūs varētu  izvēlēties:

Saimnieciskās darbības veicējam jāizvēlas viens no nodokļu maksāšanas veidiem:

Nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbības (vispārējā nodokļa maksāšanas kārtība)

Patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu

Samazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu

Mikrouzņēmuma nodoklis Paziņotā  saimnieciskā darbība (bez saimnieciskās darbības reģistrācijas)

 

Swedbank saimnieciskās darbības formas izvēles palīgs 

Kad esat izvēlējušies  iespējami labāko variantu, tad var sākt reģistrēt saimnieciskās darbību :

  • Uzņēmumu reģistrā , ja izvēlēts SIA ,
  • Valsts ieņēmumu dienesta reģistrā, ja būsiet pašnodarbinātais vai  saimnieciskās darbības veicējs.

Ja nu Jums vēl arvien nav skaidrs labākais  risinājums Jums , gaidīšu online konsultācijā, kurā saņemsiet detalizētu informāciju par katru no nodokļu maksāšanas veidiem,  kā, par ko, kad , kur  nodokļi Latvijā  ir maksājami.

Lai izdodas!

 

 

×Close search
Meklēt