skip to Main Content
Ir jautājumi? Zvaniet: +371 29785779

PVN jeb pievienotās vērtības nodoklis ir paradokss. Tie, kas domā, ka PVN nemaksā, patiesībā to maksā, tie kas domā, ka PVN maksā, patiesībā to nemaksā. Tas gan neattiecas uz mazumtirgotājiem, kas domā, ka PVN nemaksā, bet patiesībā maksā, jo tas ir maksājams. Katram, kas šeit teikto saprot, nebūs problēmas saprast PVN. (J.Reugenbrink/M.E.van Hilten)

Latvijas rezidents Juris (nav saimnieciskās darbības veicējs) pārdod savu personīgo automašīnu citam rezidentam Pēterim ( nav saimnieciskās darbības veicējs).Vai šis darījums ir PVN objekts?

Nē, nav, jo Juris nav PVN maksātājs, saimnieciskās darbības veicējs.

Kādi ir nosacījumi PVN „reversās” maksāšanas kārtības piemērošanai būvniecības pakalpojumiem?

Likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” (turpmāk – likums) 13.6pantā noteiktā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) „reversā” maksāšanas kārtība ir piemērojama, ja:

  •  tiek veikti būvdarbi saistībā ar jaunas būves (ēkas, inženierbūves) būvēšanu vai esošās būves vai tās daļas renovāciju, rekonstrukciju, restaurāciju (arī vienkāršotu renovāciju vai vienkāršotu rekonstrukciju),  konservāciju vai nojaukšanu būvniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izpratnē (par pierādījumu tam ir izmantojama informācija, kā, piemēram, būvdarbu veikšanai ir saņemta būvatļauja, pasūtītājam ir noformēta vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte u.c.);
  • pakalpojuma sniedzējs un  pakalpojumu saņēmējs ir ar PVN apliekamas personas.
×Close search
Meklēt